رفتن به محتوا

فرم ثبت نام وکلا

موسسه دادگر‌بیمه خدمات حقوقی برای بیمه گران و شرکت های بیمه ای ارائه می‌کند. دادگربیمه خدمات خود را در زمینه های مختلفی از قبیل پیگیری پرونده های قضایی ، داوری ، ریکاوری ، تحقیق و … به بیمه گران ارائه می نماید.

فرم ثبت نام وکلا

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 8 MB.
  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 8 MB.
  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 1 MB.