رفتن به محتوا

دادگر‌‌‌‌‌ بیمه

موسسه دادگر‌بیمه خدمات حقوقی برای بیمه گران و شرکت های بیمه ای ارائه می‌کند. دادگربیمه خدمات خود را در زمینه های مختلفی از قبیل پیگیری پرونده های قضایی ، داوری ، ریکاوری ، تحقیق و … به بیمه گران ارائه می نماید.

امورمشاور بیمه
امور داوری بیمه
امور مالیاتی
تحقیقات بیمه ای
وکالت و مشاوره بیمه گران
ریکاوری و وصول مطالبات
تدوین قرارداد و دستورالعمل
گزارشات ماده 50

درباره ما

دادگر بیمه رو بیشتر بشناسید

موسسه دادگر بیمه به عنوان عضوی از خانواده بزرگ ایرانیان پوشش، نهادی تخصصی و نوظهور در صنعت بیمه است که تمام تلاش خود را مصروف ارائه خدمات حقوقی به بیمه گران و شرکت های بیمه ای داخلی و خارجی می نماید. هرگاه از موسسه ای حقوقی سخن به میان می آید همگان به دنبال کیفیت برتر، دسترسی آسان تر، تجربه ای افزون تر، سرعتی بیشتر و هزینه هایی کمتر اند. دادگر بیمه با همیاری شبکه وسیعی از وکلای مجرب و کارشناسان حقوقی با تجربه و خبره، همه موارد مذکور را جزء تعهدات و وظایف اصلی خود می داند و بدان پایبند می ماند. با حفظ حرمت بیمه گذاران و زیان دیدگان، کارویژه دادگر بیمه، صرفاً ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای به بیمه گران معزز خواهد بود. این خدمات به بیمه گران محترم این امکان را می دهد تا ضمن برون سپاری تمام یا بخشی ازامور تخصصی حقوقی، با امنیت و عزم راسخ تری به توسعه قلمرو فعالیت و رسالت بیمه ای خود بپردازند تا النهایه موجب توسعه کمی و کیفی بیمه گران، ارتقاء جایگاه آنان در صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذشان در این صنعت گردد.

ابراهیم ایران نژاد
رئیس هیئت مدیره دادگر بیمه
مدیرعامل شرکت ایرانیان پوشش

خدمات ما

خدمات با کیفیت جهانی
در دسترس شماست

ویژگی های متمایز فناوری اطلاعات

ذینفعان